LifestyleSamochody

Auto z gwarancją – czego się spodziewać i na co uważać?

Auto z gwarancją – czego się spodziewać i na co uważać?

Gwarancja samochodu jest zabezpieczeniem oferowanym właścicielowi fabrycznie nowego auta, chroniącym go przed skutkami potencjalnych awarii. Wbrew obiegowej opinii, nie jest wymagana przez prawo w konkretnym brzmieniu, a tym samym nie działa też w każdym przypadku, bez względu na okoliczności. Czas więc postawić pytanie o to, co obejmuje gwarancja samochodu, kiedy można się na nią powołać, kiedy zaś jej posiadanie nie rozwiąże naszych problemów.

Auto z gwarancją bez tajemnic

Gwarancja jest dobrowolną umową zawieraną przez sprzedającego i kupującego. Producent auta zobowiązuje się w niej do usuwania usterek, do których dochodzi w trakcie eksploatacji pojazdu dając w ten sposób dowód na to, że oferuje sprawdzony produkt i nie boi się wzięcia za niego odpowiedzialności. Dobrowolność gwarancji wpływa na to, że w dowolny sposób (choć nadal w granicach prawa) mogą być opisane warunki, na jakich ma obowiązywać. Kupujący musi mieć tego świadomość, bo nadal panuje niepoparte żadnymi dowodami przekonanie, że obejmuje ona wszystkie zamontowane w aucie podzespoły. Różnice dotyczą zresztą nie tylko zasad, na jakich obowiązuje gwarancja, ale również czasu jej trwania, który może być wydłużany przez producentów.

Gwarancja auta – najczęstsze zapisy

Jak już wspomniano, gwarancja na samochód oferowana przez różnych producentów może bazować na różnych założeniach. Przeważnie odnosi się jednak nie tylko do wad fabrycznych, ale i materiałowych. Nie oznacza to wcale, że kierowca może spodziewać się wymiany każdego mechanizmu. W każdym przypadku należy odwołać się do treści stosownej umowy, niemal nigdy nie pojawia się tam jednak zapis mówiący o wymianie części eksploatacyjnych takich, jak choćby filtry i oleje.
Darmowa wymiana oleju nie jest zresztą jedyną, o której można mówić, że z pewnością nie będzie wchodzić w grę. Nie inaczej przedstawia się sytuacja wtedy, gdy właściciel liczy na montaż nowego tłumika, żarówek albo świec zapłonowych. Tego rodzaju wymiany należy opłacać z własnej kieszeni. Z podobną sytuacją należy zresztą liczyć się także wtedy, gdy pojawia się konieczność wymiany uszczelek, wycieraczek albo aut.

Gwarancja auta a jego niewłaściwa eksploatacja

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów pochodzących z umów gwarancyjnych jest ten, który wspomina, że nie obowiązują one wtedy, gdy do uszkodzenia auta lub awarii któregoś z jego elementów doszło w konsekwencji jego niewłaściwego użytkowania. Co ciekawe, bardzo często oznacza to konieczność dokumentowania nie tylko przeglądów okresowych, ale i wymiany płynów eksploatacyjnych. Jeśli właściciel pojazdu nie ma stosownych dokumentów, musi liczyć się z tym, że jego prawo do korzystania z zapisów gwarancyjnych będzie mocno ograniczone.
Przed podpisaniem umowy gwarancyjnej dobrze jest poznać także szczegółowe zapisy odnoszące się do przeglądów okresowych. Może się okazać, że sam fakt ich wykonywania będzie niewystarczający dla strony reprezentującej producenta. Często pojawia więc zapis mówiący o konieczności wykonywania ich w miejscach wskazanych przez producenta (tak zwane ASO).

Udostępnij